Teknistä tietoa

Rengasmääräykset

Auto on varustettava sen rekisteröidyn kokonaismassan ja askeleille kohdistuvien massojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää.

Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria renkaan kulutuspinnan keskialueella noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnasta. Kesärenkaiden urasyvyyden turvasuositus vetisellä kelillä ajettaessa on vähintään 4mm. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä tai syventää.

Talvirengas (nastarengas/nastaton), joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaiden turvasuositus lumisella ja jäisessä kelissä ajettaessa on vähintään 5mm.

Tiivistelmä henkilöauton renkaiden ikääntymisestä:

• Renkaan kokonaisikä; suositus enintään 10 vuotta
Renkaan kokonaisikä = renkaan tekninen ikä valmistusajankohdasta, joka on merkitty renkaan kylkeen nelinumeroisena tunnuksena DOT-merkinnän yhteyteen; kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään 10 vuotta

• Renkaan käyttöikä; suositus enintään 6 vuotta
Renkaan käyttöikä = renkaan ikä käyttöönotosta; renkaalle on vaikea määrittää mitään tiettyä maksimikäyttöikää, koska renkaan kuluminen ja ikääntyminen riippuvat monista eri tekijöistä; kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään 6 vuotta, mutta yleensä renkaat kuluvat loppuun huomattavasti sitä nopeammin.

• Uusina myytävät renkaat; suositus enintään 5 vuotta
Uusina renkaina voidaan myydä enintään 5 vuotta aiemmin valmistetut renkaat, koska renkaat säilyttävät oikein varastoituna alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa 5 vuotta; hyvän kauppatavan mukaisesti asiakasta informoidaan renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä on yli 3 vuotta vanhat renkaat.

DOT (Department Of Transportation) on useissa maissa vaadittu lakisääteinen merkintä. DOT tarkoittaa, että renkaat täyttävät tai ylittävät Yhdysvaltain liikenneministeriön (Department of Transportation) laatuvaatimukset.

1) Tarkoittaa, että renkaat täyttävät tai ylittävät Yhdysvaltain liikenneministeriön laatuvaatimukset.
2) Valmistajan ja tehtaan koodinumero (DOT:n myöntämä)
3) Rengaskoon koodinumero
4) Valmistajan valinnaisia merkintöjä (renkaan tuotemerkin tai muiden oleellisten ominaisuuksien tunnistamiseksi)
5) Valmistuspäivämäärä

Elintarvikkeet eivät ole ainoita tuotteita, joilla on viimeinen käyttöpäivä. Tarkista myös autosi renkaiden viimeinen käyttöpäivä. Renkaiden materiaaliin vaikuttaa päivittäisen ajamisen aiheuttaman rasituksen lisäksi myös luonnollinen vanheneminen. Oikein säilytettyä, käyttämätöntä rengasta voidaan pitää uutena enimmillään viisi vuotta, muttei sitä pidempään. Perussäännöt ovat seuraavat: kuuden vuoden iästä lähtien käytettyjä renkaita tulee tarkkailla huolellisemmin – ajomatkasta riippuen. Tien pää on kymmenen vuoden päässä: viimeistään tässä vaiheessa renkaat ovat turvallisuusriski, elleivät jo aiemmin. DOT-merkki osoittaa renkaan iän. Nelinumeroisen luvun kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat viikkoa ja kaksi viimeistä numeroa tarkoittavat vuotta, jolloin rengas valmistettiin. Näin ollen rengas, jossa on merkintä 0603, on valmistettu helmikuussa 2003.

Hyväksytyt vanneleveydet

https://cdn.tiresleader.com/static/sites/1001renkaat.com/img/guide-old-dim-1.jpg